در جهان موسیقی متن ها

دیدگاه کاربران
  1. به به این ترکیبو تو مالنا هم دیده بودیم. مرسی از سانگسراکپی مطالب بدون ذکر منبع به صورت متن کامل یا بخشی از آن شرعاً و قانوناً حرام بوده و سایت سانگ سرا هیچگونه رضایتی ندارد