در جهان موسیقی متن ها

پست بنا به درخواست  دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه کاملا حذف گردید !!کپی مطالب بدون ذکر منبع به صورت متن کامل یا بخشی از آن شرعاً و قانوناً حرام بوده و سایت سانگ سرا هیچگونه رضایتی ندارد