در جهان موسیقی متن ها

Nigel Westlake -Ali’s Wedding (Original Motion Picture Soundtrack) 2017
Tim Wynn - XCOM 2 War of the Chosen (Original Game Soundtrack) 2017
Salla Hakkola - Nibblers (Original Game Soundtrack) 2017
Hendrik Schwarzer - Happy Family (Original Soundtrack) 2017
Todd Masten - Age of Empires (Original Motion Picture Soundtrack) (Definitive Edition)
Jesper Hansen, Halfdan E - The Bride (Original Score)
Henry Jackman - Uncharted The Lost Legacy (2017)
 لطفا از ابزارک برا گذاشتن منو استفاده کنید لطفا از ابزارک برا گذاشتن منو استفاده کنید

کپی مطالب بدون ذکر منبع به صورت متن کامل یا بخشی از آن شرعاً و قانوناً حرام بوده و سایت سانگ سرا هیچگونه رضایتی ندارد